петак, 28. октобар 2022.

ПРОЈЕКАТ "ИСТРАЖИВАЊЕ, ЕДУКАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА НАСЛЕЂА КРОЗ ИЗРАДУ ЕЛАБОРАТА ДОПУНЕ ОДЛУКЕ ПРОСТОРНО КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКИХ ЦЕЛИНА АПАТИНА И СОМБОРА" 28.10.2022.


     Ученици  1г разреда смера АРХИТЕКТОНСКИ   ТЕХНИЧАР учествовали су  у пројекту  „Истраживање, едукација и промоција наслеђа кроз израду Елабората допуне одлуке Просторно културно историјских целина Апатина и Сомбора“  Покрајинског завода за заштиту споменика културе из Петроварадина, 28.10.2022. године.

Пројекат „Истраживање, едукација и промоција наслеђа кроз израду Елабората допуне одлуке Просторно културно историјских целина Апатина и Сомбора“ представља завршетак рада на истраживању и валоризовању просторно културно историјских целина „Центар Апатина“ и Старо језгро Сомбора – „Венац“ за потребе израде допуна одлука. Пројекат ће у склопу израде ових допуна одлука обухватити унапређење методологије рада, популаризацију, презентацију  као и едукацију и стручно усавршавање младих будућих стручних сарадника.

На сликама су приказани ученици наше школе и предавачи: Љиљана Стражмештеров маст.  инж. арх, Покр. завод за заштиту споменика културе , Јелена Филиповић, архитекта конзерватор, саветник и вођа тима за Сомбор, Мирјана Млађеновић инж. хортикултуре, Покр. завод за заштиту природе, Радмила Савчић, Галерија Меандер Апатин, Борис Машић, оснивач Музеја подунавских Немаца Апатин, Снежана Радмановић Пејић дипл.инж.арх. координатор канцеларије за ЛЕР, Општина Апатин и Ненад Марас, радионица за израду кајака Апатин.

Ученици су са предавачима обишли Просторно културну целину "Центар Апатина", објекте Синагогу, Општину, Дом Културе, Трг "Николе Тесле", Парк са скулптурама и Радионицу за израду кајака.  

Такође, обратили смо пажњу на аутентичан примерак дизајнерске столице под називом "Лупина", словеначког аутора архитекте Нике Краља. Већина примерака столица су у добром стању, и даље у функцији, и налазе се у зборници наше школе.САЈАМ КЊИГА 27.10.2022.


    Ученици  1г разреда смера АРХИТЕКТОНСКИ   ТЕХНИЧАР су посетили Сајам Књига  27.10.2022. године у Београду.

Поред ученика нашег смера Сајам су посетили и остали ученици и наставници наше школе  Гимназија и стручна школа "Никола Тесла "  и Техничке школе из Апатина. 

Уз богату понуду и избор књижевних дела на Сајму, ученици су имали прилику да посете Београд на води и обрате пажњу на још неке репрезентативне објекте у престоници.

На сликама су ученици и наставници наше школе.ИСТАКНУТИ ПОСТ

УРБАНИЗАМ - БЛОК НАСТАВА

Изабрани најбољи радови са блок наставе из предмета урбанизам. Матуранти смера АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР похађали су блок наставу из предмета У...

ПОПУЛАРНИ ПОСТОВИ