недеља, 17. октобар 2021.

РАЗРАДА ПРОЈЕКАТА БЛОК НАСТАВА - ЗАШТИТА ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА, УРБАНИЗАМ БЛОК НАСТАВА, ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА БЛОК НАСТАВА


 Ученици 4г разреда, смера АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР, са својим предметним наставницама су претходне  недеље, у току једнодневног изласка на терен,  објединили  БЛОК  НАСТАВУ  из следећих предмета:   

ЗАШТИТА ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА - РАЗРАДА ПРОЈЕКАТА,   УРБАНИЗАМ   И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА.

 

У склопу блок наставе   ученици нашег смера су посетили изабране локације наше Општине Апатин, а то су:

- Просторно културно историјска целина "Центар Апатина"  као заштићену зону и следећа непокретна културна добра - споменике културе:   стару управну зграду Апатинске пиваре  и кућу породице Турски - културна добра великог значаја    и   зграду старе поште - значајно културно добро;

- урбанистичке елементе града и такође делове заштићене зоне:  Трг Николе Тесле  и  градски парк;

- заштићене појединачне објекте ван просторне целине: комплекс црпне станице "Кучка"  и   Вајндлеров дворац у Сонти,  дивљу крушку - споменик природе у Свилојеву,  извор сумпорне воде;

- и остале објекте и места мањег значаја али вредне помена и значајне за живот наших грађана: видиковац, преводницу и чарду у Купусини, ресторан "Плава ружа", железничку станицу у Пригревици..


На сликама су приказане  следеће активности ученика:  

излазак на терен,  обилазак и  снимање објеката, фотографисање, читање пројеката и упоређивање  са стварним стањем, упознавање са карактеристикама заштићених објеката наведених у  Службеном листу и Плану генералне регулације Општине Апатин и уочавање истих, рaзговор и прикупљање информација о објектима од  лица запослених на предметним локацијама.          

2 коментара:

ИСТАКНУТИ ПОСТ

УРБАНИЗАМ - БЛОК НАСТАВА

Изабрани најбољи радови са блок наставе из предмета урбанизам. Матуранти смера АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР похађали су блок наставу из предмета У...

ПОПУЛАРНИ ПОСТОВИ